سارا خوبان یکشنبه 31 خرداد 1394 09:36 ق.ظ نظرات ()
هولوگرام تخریب شونده با زیرلایه لانه زنبوری که پس از الصاق، هر گونه اقدامی را برای جداسازی هولوگرام آشکار می سازد.